Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

ΠΛΗΡΗΣ ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ -ANDREW MURRAY (ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 1953)

Μελέτη για την Πλήρη Αφιέρωση στον Θεό.
Περιέχόμενα:

  1. Πλήρης Αφιέρωσις.
  2. Πληρούσθε εν Πνεύματι.
  3. Η ευλογία και η πληρότης του Αγίου Πνεύματος.
  4. Σαρκικός και Πνευματικός Χριστιανός.
  5. Χωρισμένοι δια του Αγίου Πνεύματος.
  6. Η Μετάνοια του Πέτρου. 

Κανονικά εξαντλημένο. Διαθέσιμο. 94 σελ. 6,00 / 5,00€ (16%)