Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

ENGLISH CHRISTIAN AND OTHER BOOKS OFFERS

ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΓΛΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ με 25 βιβλία από 183€ μόνο 5€ (μία σειρά διαθέσιμη)

 1. GOOD NEWS FOR MODERN MAN. Today's English Version NEW TESTAMENT in color. Big Size. Used in very good condition. 433 pages. 3€
 2. Marriage Under Fire -James C. Dobson. The agenda of gay marriage.128 pages. 3,00€
 3. Questions and Answers on Spiritual Gifts -Howard Carter. 128 σελίδες. 3,00€
 4. WITH CONCERTS OF PRAYER, CHRISTIANS JOIN FOR SPIRITUAL AWAKENING AND WORLD EVANGELIZATION -DAVID BRYANT. 250 pages. 7,00€
 5. WHAT'S YOUR QUESTION? KEN SUMRALL. On the Holy Spirit, Fasting, Healing, Glossolalia and Demons.108 pages. 5,00€
 6. The Destiny of Israel and the Church -Derek Prince. 95 pages. 7,00€
 7. Revelation -The Passover Key -Dan Juster. 122 σελίδες. 4,00€
 8. HOW TO WITNESS TO JEHOVAH'S WITNESSES -WILLIAM SCHNELL (BAKER BOOK HOUSE). Photocopy in spiral-bound 157 pages. 5,00€
 9. JEHOVAH'S WITNESSES ERRORS EXPOSED -WILLIAM SCHNELL (BAKER BOOK HOUSE). Photocopy in spiral-bound 211 pages. 5,00€
 10. BEYOND THE CROSS AND THE SWITCHBLADE -DAVID WILKERSON. 190 pages. 5,00€
 11. RACING TOWARD JUDGMENT - DAVID WILKERSON. The sequel to THE VISION. 160 pages. 5,00€
 12. SAY IT WITH LOVE -DONT FAKE IT -HOWARD HENDRICKS. The art and joy of telling the good news. 143 pages. 5,00€
 13. LIE OF THE TITHE -SIMPLE TRUTH. 252 pages. 3,00€ 3 copies available
 14. THE RELEASE OF THE HUMAN SPIRIT -FRANK HOUSTON. 76 pages. 4,00€
 15. THE NEW EVANGELICALISM -RONALD NASH. 188 pages. 5,00€
 16. THE MESSIAH'S RETURN -Delayed? Fulfilled? or Double Fulfillment? TIMOTHY JAMES. 71 pages. 5,00€
 17. Sex and the single Christian -Audrey Beslow. 176 σελίδες. 4,00€
 18. Birth Control and the Christian : A Protestant Symposium on the Control of Human Reproduction -Walter Spitzer - Carlyle Saylor. Σκληρόδετο. 590 σελίδες. 10,00€
 19. The World Aflame -Rick Joyner. The fire of this revival was so intense that when letters or newspapers stories about it were read in other parts of the world revival would break out there too. 158 σελίδες. Ελαφρά μεταχειρισμένο με πολλές υπογραμμίσεις σε πολλές σελίδες. 7,00€
 20. Signs of the Cross -Andrew Gabriel Roth. "Signs of the Cross" is the first book intended to restore the full meaning of the life and teachings of Jesus through the insights of his native language. Now Aramaic understanding can, for the first time in 2000 years, reveal the original Jewish centered vision of Christianity. 560 σελίδες. 10,00€
 21. Nightmare of the Apocalypse -Philip Moore. Using the Old and New Testaments, as well as ancient rabbinical commentaries and Hebrew word codes, we prove the maternal and paternal lines of Jesus complement each other, and that He is the heir-apparent to the throne of David! 372 σελίδες. 10,00€
 22. Passing Over Easter -Shoshanah Feher. Chosen by God, saved by Jesus, Messianic Jews identify themselves as both Christian and Jewish while breaking away to form a new community of their own. This text brings the complex movement to life with an ethnographic look at Adat haruach, a Messianic Jewish congregation in Southern California. 205 σελίδες. 7,00€
 23. A Reader's Hebrew-English Lexicon of the Old Testament Genesis -2 Kings-Terry Armstrong - Douglas Busby - Cyril Carr. Volumes 1 and 2 in one Book from Genesis until 2 Kings. 230 σελίδες. 10,00€
 24. Basic Bible Commentary Exodus and Leviticus -Keith Schoville. Revised and updated. 160 σελίδες. 8,00€
 25. THE GOSPEL TRUTH -JOSEPH KOSTELNIK. Doctrine- Knowing what you believe, Discipleship: Living what you believe, 20 Life-Changing Lessons. 214 pages. 8,00€


                         GOOD NEWS FOR MODERN MAN. Today's English Version NEW TESTAMENT in color. Big Size. Used in very good condition. 433 pages.  1€                         NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES (Watchtower Society 1984). 1660 pages. 5,00€

                         THE GOSPEL TRUTH -JOSEPH KOSTELNIK. Doctrine- Knowing what you believe, Discipleship: Living what you believe, 20 Life-Changing Lessons. 214 pages. 2,00€

                         REFUTING JEHOVAH’S WITNESSES -RANDALL WATTERS. Answers to objections raised by Jehovah’s Witnesses concerning Bible doctrines and matters of faith in God. SubjectsQ Apostasy, Attributes of God, Blood, Body of Christ, Born again, Brainwashing and Thought control, Cross, Death, Disfellowshipping, Gehenna, Hades- Hell- Sheol, Holydays, Holy Spirit, Interpretation and Theology, Jehovah-Jesus- The Name, Jesus Christ, Kingdom- Last Days- Return of Christ, Ressurection- Body- Judgment, Salvation, Self-defence, Spirit and Soul, Trinity, War- Evil- Self-defence, Subject Index, Scripture Index. Size A4. 200 pages. 10,00€

                         CHICK TRACTS SAMPLE ASSORTMENT -77 TITLES. Samples of the most popular Chick tracts for evangelism. This assortment contains samples of stock English Chick tracts, including such favorites as "This Was Your Life", "A Love Story", and "The Long Trip". You are sure to find the perfect tract for almost any situation. Full Set 5,00€

                         WORSHIP AND LEARN GREEK +FREE CD -PETER RUFFHEAD . For adults learning a language like a child. Illustrations Andrea Summerskill. I found it so hard to learn Greek: its complex grammar, hundreds and hundreds of new words, mouth acrobatics and new rhythm. Many lessons cover topics which are, in reality, irrelevant, since I would bring along a fluent Greek speaker for critical decisions. It seemed to be necessary to learn so much just to get nowhere. Compounding this, 5 year old Greek kids speak it without hesitation. They don't talk about critical topics, and they do make mistakes with their grammar, but they don't care ­— people understand them anyway! We will worship. We will sing Greek translations of worship songs that we know in English. We will learn the important words, and pick up the rest gradually. As we sing along to the CD in Greek, we are blessed and encouraged. The music gives the rhythm and our mouths learn to make the new sounds. With this foundation, we are then confident to pick up new words from other songs and contexts. Just like a child.
                         WITH AN EXTRA 3 Bonus chapters on New Testament Greek. Comes with a CD of familiar worship classics in modern Greek including: Shout to The Lord, Jesus Lover of My Soul, Jesus We Enthrone You, Holy is The Lord God Almighty, Once Again. 17 x 24 cm. 144 pages. 17,00€


                         The Fundamentals -4 volumes. The books that defined the fundamentalist movement return in a four-volume set. Classic treatments cover biblical inspiration, the deity, atonement, resurrection of Christ, and his return. The essays in this collection are of outstanding quality. The best evangelical scholars of the day contributed. Dispensational Baptists, like C.I. Schofield, and Covenantal Reformed theologians, such as G. Campbell Morgan, joined forces to defend against liberal attacks on the authority and authenticity of God's Word. Σκληρόδετοι 4 τόμοι. 1470 σελίδες. 20,00€


                         Marriage Under Fire -James C. Dobson. Marriage Under Fire provides the foundations of a battle plan for the preservation of traditional values in our nation. Our response could not be clearer. The well-being of the family, and thus our nation, hangs in the balance. Now is the time to speak out in defense of marriage and the American family. Story Behind the Book I write to you today with a profound sense of concern and apprehension for the welfare of the family, and indeed for the future of our nation. I do not recall a time since the beginnings of Focus on the Family twenty-seven years ago when the institution of marriage faced such peril or when the forces arrayed against it were more formidable or determined. Barring a miracle, the family as it has been known for more than five millennia will crumble, presaging the fall of Western civilization itself. This is a time for concerted prayer, divine wisdom, and greater courage than we have ever been called upon to exercise. Hardcover. 128 pages. 3,00€

                         Questions and Answers on Spiritual Gifts -Howard Carter. 128 σελίδες. 1,00€

                         DELIVERANCE FROM FEAR AND FROM SICKNESS -ORAL ROBERTS (1954). Used in very good condition.94 pages. 1,00€

                         WITH CONCERTS OF PRAYER, CHRISTIANS JOIN FOR SPIRITUAL AWAKENING AND WORLD EVANGELIZATION -DAVID BRYANT. 250 pages.
                         1,00€

                         WHAT'S YOUR QUESTION? KEN SUMRALL. On the Holy Spirit, Fasting, Healing, Glossolalia and Demons.108 pages. 1,00€

                         The Destiny of Israel and the Church -Derek Prince. Restoration and redemption at the end of the age. 95 pages. 1,00€

                         Revelation -The Passover Key-Dan Juster. The book gives very interesting insight into the book of Revelation but it does not clears out all symbolism and meaning in detail. It is a fresh explanation on Revelation but it lacks information. 122 σελίδες. 1,00€

                         HOW TO WITNESS TO JEHOVAH'S WITNESSES -WILLIAM SCHNELL (BAKER BOOK HOUSE). Photocopy in spiral bound 157 pages. 1,00€

                         JEHOVAH'S WITNESSES ERRORS EXPOSED -WILLIAM SCHNELL (BAKER BOOK HOUSE). Photocopy in spiral bound 211 pages. 1,00€

                         BEYOND THE CROSS AND THE SWITCHBLADE -DAVID WILKERSON. 190 pages. 1,00€

                         RACING TOWARD JUDGMENT - DAVID WILKERSON.  The sequel to THE VISION. 160 pages. 1,00€

                         SAY IT WITH LOVE -DONT FAKE IT -HOWARD HENDRICKS. The art and joy of telling the good news. 143 pages. 1,00€ 

                         LIE OF THE TITHE -SIMPLE TRUTH. 252 pages. 1,00€ 3 copies avalaible

                         THE RELEASE OF THE HUMAN SPIRIT -FRANK HOUSTON.  76 pages. 1,00€

                         THE NEW EVANGELICALISM -RONALD NASH. 188 pages. 1,00€

                         THE MESSIAH'S RETURN -Delayed? Fulfilled? or Double Fulfillment? TIMOTHY JAMES. 71 pages. 1,00€

                         Sex and the single Christian -Audrey Beslow. Explores the psychological effects of sexual unions, examines the role of celibacy in the life of modern-day Christians, and discusses friendships as healthy alternatives to sexual relationships. 176 σελίδες. 1,00€

                         The World Aflame -Rick Joyner. The fire of this revival was so intense that when letters or newspapers stories about it were read in other parts of the world revival would break out there too. 158 σελίδες. Ελαφρά μεταχειρισμένο με πολλές υπογραμμίσεις σε πολλές σελίδες. 1,00€

                         Signs of the Cross -Andrew Gabriel Roth. "Signs of the Cross" is the first book intended to restore the full meaning of the life and teachings of Jesus through the insights of his native language. Now Aramaic understanding can, for the first time in 2000 years, reveal the original Jewish centered vision of Christianity. 560 σελίδες. 1,00€

                         Nightmare of the Apocalypse -Philip Moore. Hebrew prophecies regarding Jesus' two Messianic Comings--The Apocalypse and Israel are briefly covered and compared with rabbinic anti-missionary arguments. Germ warfare (for a 'peaceful depopulation'), petra and abortion are also discussed within a context to the End Times. A lecture by Rabbi Johnathan Cahn and a discourse on the stars by Dr. D. James Kennedy are included. The first chapter in this unique work utilizes quotes from some of the most famous Bible scholars and experts (including Henry Halley, Hal Lindsey, Dr. M.R. DeHaan, Clarence Larkin, Chuck Missler, Dr. Norman Golb, Marshall Johnson, Louis Finkelstein, Ph.D., F.F. Bruce and Raymond E. Brown), to answer two of the most important questions regarding the Messiah Jesus' portal into humanity: One: How was the human race protected in its purity from a sub-human half-breed demon race, which threatened to destroy the Davidic line and, consequently, the entire human race? Two: How can Jesus be both the Son of God and the Davidic Jewish Messiah if His lineage is "contradictory," which is the accusation of many modern day rabbis? In this work, the Attempted Sabotage of Jesus' Messianic Genealogy is Invalidated! The true reason for the Flood was to exterminate these hald-breed demon monsters, which threatened to overtake the human race! Using the Old and New Testaments, as well as ancient rabbinical commentaries and Hebrew word codes, we prove the maternal and paternal lines of Jesus compliment each other, and that He is the heir-apparent to the throne of David! 372 σελίδες. 1,00€

                         Passing Over Easter -Shoshanah Feher. Chosen by God, saved by Jesus, Messianic Jews identify themselves as both Christian and Jewish while breaking away to form a new community of their own. This text brings the complex movement to life with an ethnographic look at Adat haruach, a Messianic Jewish congregation in Southern California. 205 σελίδες. 1,00€

                         Birth Control and the Christian : A Protestant Symposium on the Control of Human Reproduction -Walter Spitzer - Carlyle Saylor. The papers presented to the Symposium on the Control of Human Reproduction and printed in this volume, represent an effort by evangelical leaders to stay abreast of current developments and to appraise them from an authentically biblical point of view. Σκληρόδετο. 590 σελίδες. 1,00€

                         A Reader's Hebrew-English Lexicon of the Old Testament Genesis -2 Kings-Terry Armstrong - Douglas Busby - Cyril Carr. Voumes 1 and 2 in one Book from Genesis until 2 Kings. Listed in sequence by chapter and verse are all words that occur fewer than fifty times in the Old Testament, complete with translation (based on Brown, Driver, and Briggs' Lexicon) and numbers indicating how often the word occurs in the particular book and in the Old Testament as a whole. At the end of each entry is the page number in Brown, Driver, and Briggs' Lexicon where a discussion of the word can be found. Appendixes list all Hebrew words occurring more than fifty times in the Old Testament and all Aramaic words occurring more than ten times. 230 σελίδες. 1,00€

                         Basic Bible Commentary Exodus and Leviticus -Keith Schoville. Revised and updated . Based on the NRSV and NIV translations . Covers every book verse by verse. Each volume also contains maps, charts, a pronunciation guide, and a glossary. 160 σελίδες. 1,00€

                         SOUTH BEACH DIET SUPERCHARGED -DR ARTHUR AGATSON. A new version of the original million-copy bestseller, The South Beach Diet Supercharged truly super-charges weight loss thanks to the addition of a unique 3-phase exercise plan. The principles of the diet are essentially the same - Phase 1 is about short, sharp weight loss for those with more than 10lb to lose, Phase 2 is about reducing calorie intake and finding balance, and Phase 3 is about maintenance. But now with the added exercise component, dieters will be able to burn more fat (including belly fat) faster on their way to permanent weight loss and better health. The unique interval training programme is designed to rev up your metabolism and perfectly complements the three phases of the diet. During interval training you switch between short bursts of high-intensity exercise and rest periods. The bottom line: you burn more fat and calories than you would in conventional exercises programmes in a fraction of the time. With this book you can achieve supercharged weight-loss success! 336 PAGES. 15,00 € / 9,00 € (40%)


                         GRAV TUTORIAL. Εγχειρίδιο στα αγγλικά για το νέο δωρεάν πρόγραμμα δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων php GRAV. Το Grav είναι ένας CMS, ο οποίος δεν χρειάζεται βάση δεδομένων. Απαιτεί μόνο PHP για να τρέξει. Μία από τις πτυχές του είναι ότι, όπως και άλλα παραδοσιακά CMS, μπορεί να χειριστεί plugins και θέματα που μπορούν να ενημερωθούν με ασφάλεια. Θα βρείτε επίσης μερικά ισχυρά χαρακτηριστικά όπως η δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων πεδίων, δημιουργία απεριόριστων ταξινομιών, έξυπνου συστήματος προσωρινής αποθήκευσης και εργαλεία γραμμής εντολών. Σπιράλ Α4 σύνολο 222 σελ. 1,00 € 


                         OPENCART 1.4 BEGINNER'S GUIDE -MURAT YILMAZ. Build and manage professional online shopping stores easily using OpenCart. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. This is a tutorial-style book that follows a practical approach to demonstrate the potential of OpenCart. The book is suitable for those who have basic computer skills. Written with a fast-paced but friendly and engaging approach, this Packt Beginner's Guide is designed to be placed alongside the computer as your guide and mentor. Step-by-step tutorials are complemented with explanations of the reasoning behind what you are doing. You will quickly pick up the necessary skills, tips and tricks for building a successful OpenCart online store with practical examples that helps you to learn by experiment and play. This book is aimed at individuals who want to develop professional online stores without any hands-on programming experience, and clients/non-developers who will be managing their inventory and processing orders through the backend. 224 pages. ΣΠΙΡΑΛ Α4. 1,00 € 

                         DRUPAL FOR DUMMIES -LYNN BEIGHLEY (WILEY). Learn to set up, manage, and administer a Drupal Web site. Drupal offers unparalleled flexibility for content-managed Web sites, but most Drupal books are written for expert developers. Drupal For Dummies shows you the fast, fun and easy way to get going with Drupal, set up a site, apply templates, use modules, and more, even if you have no programming experience. Drupal For Dummies shows you how to take advantage of everything in Drupal that is ready to use, demystifying what may appear to be a complex set of tools. Drupal is a free, open source modular framework and content management system designed for content-managed Web sites. Learn how to download Drupal, install the LAMP stack, and set up a site; no programming experience required. Organize and create your site's content; apply templates, and get your first site up and running. Use modules and third-party templates. Follow plain-English instructions for site management, including making changes across the site and managing user access and privileges. Drupal For Dummies is designed to help the non-programmer who simply wants to turbocharge a blog or is responsible for administering a content-managed site. 384 pages. USED. VERY GOOD CONDITION. 30 / 6,00 euros (80%)

                         PLAY THE GUITAR IN 30 MINUTES -TONY MOTTOLA. 128 pages. 1,00€

                         PRINCIPLES OF NATURE -Elihu Palmer . A Development of the Moral Causes of Happiness and Misery Among the Human Species. Elihu Palmer was an ordained Presbyterian minister from Connecticut who valued truth much more than dogma and, therefore, became a Deist. In 1796 he started the Deistical Society of New York and became a close friend and fellow Deist of Thomas Paine. In 1793 he became blind due to yellow fever. However, this did not stop him in his efforts to promote Deism! His wife helped him to continue the Deist struggle for enlightenment and was of great importance in helping him write this excellent book. 202 pages. 18,00/ 5,00 € (72%)

                         MY LIFE WITH GOD IN AND OUT OF THE CHURCH - RAYMOND FONTAINE, ex- Roman Catholic Priest. Outstanding book about his interesting journey from Catholic priest to Deist! About the cover of this thought provoking book, the author wrote, "Like a bird that escapes from a man-made cage and returns to nature that God created, I too left the Church, replete with the supernatural attested to by clergymen, and returned to the natural life that God created." 
                         279 pages. 25,00 / 5,00 € (80%)

                         Angels watching over me : My glimpse of eternity
                         -BETTY MALZ. Author starts out with her own story about how angels come to help her and how to get them to help you. 
                         Then others stories and how the angels reached out to others to help them. Passages in the Bible correspond to the stories and are quoted. Harcover. 124 pages. 15,00 / 5,00


                         GHOST TOWNS OF THE NORTHWEST -NORMAN WEISS -CAXTON 1977. Distributed by the University of Nebraska Press for Caxton Press.
                         Explores ghost towns of the Pacific Northwest. Includes a short history of each town and interviews with oldtimers.
                         Travel through the ghost-town country of the Pacific Northwest, guided by the camera and pen of Norman D. Weis. Both well-known and obscure towns, with intriguing names such as Comeback Mine Camp, Electric, Ruby, Greenback, Disautel, and Old Todora entice you to explore their secrets. 
                         Book Condition: VERY GOOD. NO JACKET. 
                         HARDCOVER. 319 pages. 1,00   

                         Haunted Connecticut : Ghosts and Strange Phenomena of the Constitution State
                          -CHER REVAI (STACKPOLE BOOKS 2006). Thrilling stories of supernatural occurrences in Connecticut, including the curse on Dudleytown, the spirit of Hanna Cranna who causes car crashes in Monroe, the phantom black dog of Meriden, buried-alive Midnight Mary, the lost village of Bara-Hack, and many more. 120 pages. 11/ 1,00


                         How it Was with Dooms : A True Story from Africa. Twelve-year-old Xan Hopcraft grew up with a pet cheetah at his home in Nairobi, Kenya. 
                         How It Was with Dooms is a children's book dictated to Carol Cawthra Hopcraft by her young son Xan Hopcraft. It tells the true story of the young boy's friendship with an orphaned cheetah on the family's game ranch in Kenya. Carol Hopcraft, a wildlife photographer, provided photographs for the book, while her son provided illustrations. 66 pages. 20,00/ 14,00 € (30%)

                          

                         TIGGER -ANNUAL 2002 -DISNEYS. Disney's Tigger annual for 2002 offer puzzles, stories, rhymes, colouring, games and well-presented factual information. Stories, from Pooh flying a kite to Roo playing with a ball, are the starting point for drawing, colouring-in or counting games. An emphasis on keeping fit will introduce children early on to basic exercising, while "nature notes" tell children in a fun way about the outside world. Bright illustrations featuring all the Disney characters from One Hundred Acre Wood make the books familiar and accessible. The Tigger annual is aimed at slightly older children than the Winnie-the-Pooh annual, with detailed pages "All about you". A chance to fill in personal facts will appeal to future young journal-keepers who are just discovering the secret joy of having a book that is all theirs and just about them. "Spot the difference" pictures will also require concentration and observation that younger children may not have. However, with some adult help, the games and puzzles in both annuals can be enjoyed by children from three years old. (Ages 3 to 6). 
                         HARDCOVER. 64 pages. 10,00 / 1,00 € (90%)

                         THE HERALD ANGELS -WORD KIDS PUBLISHING. A heavenly Christmas story for children complete with pull-out angels that assemble into an entertaining mobile to hang in your child's room. 1,00  €

                         Δεν υπάρχουν σχόλια:

                         Δημοσίευση σχολίου