Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Mary Celeste: a centenary record - Macdonald Hastings

What is the solution to the mystery of the little sailing brig which was found with no one aboard her sailing alone across the Atlantic. Colour frontis. B/w illustrations. USED. VERY GOOD CONDITION. HARDCOVER. 174 PAGES. 10,00/ 5,00 € (50%)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου