Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Μεγάλη γραμματική και ορθογραφία της νεοελληνικής γλώσσας -Αριστείδης Κεσόπουλος - ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι βάση της γλώσσας κάθε λαού είναι η Γραμματική, με όλες τις μορφές της (Λεξιλόγιο, κλίσεις, ορθογραφία, σύνταξη). Θα έλεγα, μάλιστα, πως η Γραμματική είναι ο καταστατικός χάρτης της γλώσσας και πως η γλώσσα είναι το θεμέλιο της σκέψης.
Δίκαια, λοιπόν, δίνεται τόσο μεγάλη σημασία στα γλωσσικά μαθήματα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.
Όμως, μια καινούρια Γραμματική, ανάμεσα σε τόσες άλλες που κυκλοφορούν, θα δικαιολογούσε την ύπαρξή της μόνο αν είχε να προσφέρει κάτι σημαντικό είτε στην ύλη είτε στη μορφή της κλασικής Γραμματικής. Και πιστεύω ότι η `Μεγάλη Γραμματική` έχει να προσφέρει αρκετά καινούρια και ωφέλιμα στοιχεία, που καθιστούν την έκδοσή της χρήσιμη, ιδίως για μαθητές, αλλά και για σπουδαστές και εκπαιδευτικούς.
Τα νέα στοιχεία που προσφέρουμε είναι τα εξής:
1. Απλή, σαφής και ακριβής διατύπωση, ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητή η θεωρία της Γραμματικής, χωρίς ν` αφήνονται περιθώρια για παρανοήσεις.
2. Επιλογή της ύλης και προσαρμογή της στην αντιληπτικότητα και τις ανάγκες του μαθητή ή του μέσου ανθρώπου, χωρίς σχολαστικές σημειώσεις και εξειδικευμένες περιπτώσεις ή σπάνιους τύπους και εξαιρέσεις.
3. Εποπτική παράθεση της ύλης (πίνακες, χρώμα, αρίθμηση περιπτώσεων, οργάνωση ύλης κ.ά.).
4. Πολλά παραδείγματα (σε πίνακες) τόσο για την κατανόηση της θεωρίας όσο και για την ορθογραφική `αποτύπωση` των λέξεων στο μυαλό του μαθητή. Καμιά άλλη `Γραμματική` δεν έχει τόσες πολλές οικογένειες λέξεων (σύνθετα, παράγωγα, ομοιόκλιτα, ομοιοκατάληκτα κτλ.). Έτσι, όχι μόνο δείχνουμε στον αναγνώστη πώς κλίνεται η συγκεκριμένη λέξη αλλά και του διδάσκουμε έμμεσα την ορθή γραφή της λέξης, αφού η κάθετη καταγραφή της σε πίνακες με χωρισμένες τις καταλήξεις αποτυπώνει εύκολα στο μάτι τη γραφή της.
5. Υποδειγματική κλίση 53 κατηγοριών ονομάτων - επιθέτων και 63 κατηγοριών ρημάτων σ` όλους τους χρόνους και τις εγκλίσεις, ώστε να καλύπτονται όλες οι κλιτικές περιπτώσεις (η επίσημη σχολική `Γραμματική` κλίνει πλήρως μόνο 14 κατηγορίες ρημάτων).
6. 64 ομοιοκατάληκτες ομάδες ρημάτων με 1.500 συνολικά ρήματα ως ομοιόκλιτα παραδείγματα αλλά και για ορθογραφικούς σκοπούς.
7. Βασικοί χρόνοι (Ενεστ.- Παρατ.- Μέλλ. Στιγμ.- Αόρ.- Παρακ.- Μετοχή 4.000 ομαλών και ανώμαλων ρημάτων (σε πίνακες).
8. Στοιχεία νεοελληνικής σύνταξης (μόνο η ύλη που διδάσκεται στο δημοτικό).
9. Άφθονες και ποικίλες ασκήσεις για κατανόηση και εμπέδωση της θεωρίας. 
10. Λύσεις των ασκήσεων.
Οι παραπάνω σημαντικές προσφορές και πρωτοτυπίες του βιβλίου μας νομίζω ότι δικαιολογούν την έκδοσή του. Ο μεγάλος του όγκος οφείλεται στην πληρότητα των κανόνων, στην αφθονία των παραδειγμάτων και στη μεγάλη βαρύτητα που δώσαμε στο ρήμα (κλίση και αρχικοί χρόνοι), πράγματα που αποτελούν και τα μεγάλα πλεονεκτήματα του έργου.
Στους αναγνώστες μας εναπόκειται να κρίνουν κατά πόσο το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στις προθέσεις μας.
[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]
20,00 / 10,00 € (50%)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου