Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ. Δοκίμιο Βιβλικής Εσχατολογίας


ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ, Ιατροδικαστή PhD. Δοκίμιο Βιβλικής Εσχατολογίας. Πρόκειται για μια ερμηνευτική προσέγγιση της Αποκάλυψης του Ιωάννη εδάφιο εδάφιο με βάση την Αγία Γραφή και την κατανόηση του συγγραφέα, η οποία λαβαίνει σοβαρώς υπόψη την ιστορική πορεία του κόσμου και την κατάσταση του παγκόσμιου πολιτικού και θρησκευτικού συστήματος διαχρονικά. Περιλαμβάνει εκτεταμένο παράρτημα στο οποίο εκτίθενται οι απόψεις του συγγραφέα για την Β΄ Παρουσία, τον Αντίχριστο, τον καισαροπαπισμό, την ψυχή, το πνεύμα, την κόλαση και τον παράδεισο, τη Χριστολογία και την Σωτηριολογία της Καινής Διαθήκης καθώς επίσης και για τις προφητείες του Δανιήλ. Ο συγγραφέας Εμμανουήλ Φραγκούλης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1941. Είναι πτυχιούχος και διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και άσκησε τις ειδικότητες της Παθολογικής Ανατομίας και  της Ιατροδικαστικής. Από τη νεανική του ηλικία ασχολείται ελεύθερα και αδογμάτιστα με τη μελέτη των Αγίων Γραφών του Χριστιανισμού,της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης ,καρπός της οποίας είναι το παρόν δοκίμιο. Μεγάλο Σχήμα. 157 σελ. 15,00 €/ 7,50 € (50%)

Διαθέσιμα αντίτυπα.

Για επικοινωνία καλέστε το 6977831531 ή στείλτε email πατώντας το λινκ.


Διαβάστε δείγμα από σελίδες του βιβλίου: 68 και 124-125:
ΣΕΛΙΔΑ 68
Το θηρίο αυτό προέρχεται από την ταραγμένη λαοθάλασσα της ανθρωπότητας. Τα δέκα κέρατα σημαίνουν πληρότητα επίγειας δύναμης. Οι επτά κεφαλές είναι τα κέντρα της παγκόσμιας πολιτικής εξουσίας σε πληρότητα. Τα δέκα διαδήματα ( = βασιλικά στέμματα) δείχνουν πληρότητα κυβερνητικής (βασιλικής) εξουσίας. Τα ονόματα βλασφημίας είναι υβριστικές εθνικιστικές εκφράσεις προς τον Θεό. Το πολιτικό αυτό θηρίο αντιστοιχεί στην τεράστια ανθρωπόμορφη εικόνα των αυτοκρατοριών του ονείρου του Ναβουχοδονόσορος στο Δαν. 2:31-45.
13:2 και το θηρίον ο είδαν ην ομοιον παρδάλει, και οί πόδες αυτού ως άρκου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος, και έδωκεν αυτώ ο δράκων την δύναμιν αυτού καί τον θρόνον αυτού και έξουσίαν μεγάλην·
Στο πολιτικό αυτό θηρίο είναι ενοποιημένα τρία από τα τέσσερα θηρία του Δανιήλ 7:3-7, ήτοι: λέων ( = Βαβυλών), άρκτος ( = Μηδο-Περσία) και λεοπάρδαλη (=Ελλάς). Για να συμπληρωθούν οι επτά κεφαλές και τα δέκα κέρατα, ενσωματώνονται στο θηρίο αυτό άλλες τέσσερις αυτοκρατορίες, δύο πρώτες (Αίγυπτος, Ασσυρία) και δύο ύστερες (Ρώμη - Βυζάντιο, Αγγλία — ΗΠΑ). Σε όλες αυτές τις αυτοκρατορίες δίδει ο Διάβολος δύναμη, θρόνο και εξουσία.
13:3 και μίαν εκ των κεφαλών αυτού ώς έσφαγμένην εις θάνατον. και η πληγή του θανάτου αυτού εθεραπεύθη, και εθαύμασεν όλη η γη οπίσω του θηρίου,
Η κεφαλή η ως εσφαγμένη εις θάνατον είναι η ειδωλολατρική Ρωμαϊκή κεφαλή, η οποία επληγώθη θανατηφόρως από τη μάχαιρα του Αγίου Πνεύματος (δηλαδή τον Ευαγγελικό Λόγο — Εφ. 6:17), αλλά ανένηψε και διεσώθη με χριστεπώνυμο μανδύα ως Βυζαντινή Αυτοκρατορία (βλ. Παράρτημα 4).
13:4 και προσεκύνησαν τω δράκοντι τω δεδωκότι την εξουσίαν τω θηρίω, και προσεκύνησαν τω θηρίο λέγοντες· τίς όμοιος τω θηρίω; τίς δύναται πολεμησαι μετ'αυτού;

ΣΕΛΙΔΑ 124-125 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ο Αντίχριστος
Παραδοσιακά ο Αντίχριστος θεωρείται ως ένα πανίσχυρο πολιτικό πρόσωπο, ένας παγκόσμιος δικτάτορας, ο οποίος θα έλθει ολίγον προ της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χρίστου και θα καταστρέψει τη Χριστιανοσύνη. Μάλιστα, πολλές εσχατολογικές αιρέσεις της εποχής μας πιστεύουν ότι το άτομο αυτό θα κυβερνήσει τον κόσμο προ της Δευτέρας Παρουσίας επί επτά έτη, εκ των οποίων τα τρισήμισυ πρώτα θα δείξει μία πολύ καλή διαγωγή προς την ανθρωπότητα και τα επόμενα τρισήμισυ θα κυβερνήσει σαν ένας στυγνός τύραννος. Την άποψη αυτή στηρίζουν στην εσφαλμένη μεταφορά στο τέλος του κοσμικού συστήματος της εβδομηκοστής εβδομάδος ετών του 9ου κεφαλαίου του Δανιήλ. Όμως, η εβδομάδα αυτή ετών εξεπληρώθη κατά τον 1ο Χριστιανικό αιώνα προ και μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του Ναού το 70 μ.Χ. από τους Ρωμαίους, είναι δηλαδή εσχατολογική εβδομάδα ετών, αλλά για το τέλος του αρχαίου Ιουδαϊκού συστήματος. Η λέξη αντίχριστος υπάρχει σε τέσσερα εδάφια της Καινής Διαθήκης: Α' Ιωαν. 2:18. 2:22. 4:3 και Β' Ιωαν. 7. Από την ανάλυση των εδαφίων αυτών είναι σαφές ότι ο αντίχριστος όχι μόνο δεν είναι ένα άτομο, αλλά ότι είναι πολλοί αντίχριστοι και μάλιστα ότι υπάρχουν από την εποχή του αποστόλου Ιωάννη τον 1ο μ.Χ. αιώνα (Α' Ιωαν. 2:18). Πρόκειται για άτομα με αντιχριστιανικό πνεύμα (Α' Ιωαν. 4:3), τα οποία αρνούνται τον Πατέρα και τον Υιό (Α' Ιωαν. 2:22) και δεν ομολογούν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού (Β' Ιωαν. 7). Η παραδοχή του αντίχριστου ως ενός ατόμου προέρχεται από τη φράση του εδ. Α' ίωαν. 2:18 ηκούσατε ότι αντίχριστος έρχεται, όμως στο εδ. Α' Ιωαν. 4:3 διευκρινίζεται ότι εκείνο το οποίο έρχεται δεν είναι ένα πρόσωπο, ο Αντίχριστος, αλλά το πνεύμα του αντιχρίστου, δηλαδή το αντιχριστιανικό πνεύμα το οποίο υπήρχε ήδη στον κόσμο από την αποστολική εποχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου