Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΙΗΣΟΥΣ: Ο ΦΥΣΕΙ ΩΝ ΘΕΟΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΝΗ. Ο συγγραφέας φέρνει στο φως και αναιρεί τις διδασκαλίες των Μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι προσπαθούν να 'τεμαχίσουν' τον Θεό σε τρία ξεχωριστά και μη ομοούσια μέρη. Με πλήθος Γραφικών εδαφίων βοηθεί εκείνους που ερευνούν τις Γραφές για να εννοήσουν τον Κύριο Ιησού Χριστό, κι εκείνους που θέλουν να βοηθήσουν τους Μάρτυρες του Ιεχωβά να έλθουν στην αληθινή πίστη του Θεού και Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς σωτηρία της ψυχής τους. 
150 σελίδες. 10,00 € / 5,00 € (50% )


ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ Η ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ -ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΙΣΙΛΑ. Κατατοπιστική μελέτη με βάση την Αγία Γραφή. 236 σελ. 10,00€ 


Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΕΜΠΕΛΑ (ΕΚΔΟΣΗ 1938). Μελέτη για την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής του αείμνηστου καθηγητή Π.Τρεμπέλα που έχει εξαντληθεί πολλές δεκαετίες. Περιέχει: Ορολογία και Ορισμός, Πρώται Πηγαί περί Θεοπνευστίας, Φύσις της θεοπνευστίας, Έκτασις της Θεοπνευστίας, Κριτήρια της Θεοπνευστίας, Θεοπνευστία και Κριτική της Βίβλου. Ανατύπωση της έκδοσης του 1938. 83 σελ. 8,00 €ΟΙ ΛΑΙΚΟΙ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ -ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΙΕΡΑΤΕΥΜΑ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΕΜΠΕΛΑ (Α΄έκδοση 1957 χωρίς λογοκρισία- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΟΡΙΑ). Η θέση των λαϊκών στην Εκκλησία και η ενεργητική συμμετοχή τους στην εκκλησιαστική ζωή καθώς και η γενική ιερωσύνη όλων των πιστών. Ένα βιβλίο με τεκμηρίωση από την Αγία Γραφή και τους Πατέρες της Εκκλησίας που προκάλεσε σεισμό όταν κυκλοφόρησε και την αντίδραση του ιερατείου. Αργότερα κυκλοφόρησε η δεύτερη έκδοση στην οποία αφαιρέθηκαν ή άλλαξαν μέρη της Α΄έκδοσης για να μην ενοχλεί τους αντιδρούντες. Η παρούσα πρώτη έκδοση χωρίς λογοκρισία! 200 σελ. 10,00 €

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΑΧΒΕ -ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΣΤΑΥΡΟΣ). Πρόκειται για μια σοβαρή μελέτη, με την οποία ο συγγραφεύς αποδεικνύει μέσα από την αγία Γραφή ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι Γιαχβέ, δηλαδή Θεός αληθινός. Η θεότης του Χριστού αποδεικνύεται εδώ κυρίως φιλολογικώς, δια του εβραϊκού ονόματος Γιαχβέ. Αποδεικνύεται, δηλαδή, ότι μέσα στην αγία Γραφή ο Χριστός ονομάζεται -και μάλιστα πολλές φορές- με το όνομα Γιαχβέ, το αποκλειστικώς προσωπικό όνομα του αληθινού Θεού στην εβραϊκή γλώσσα. Το επιχείρημα, ότι ο Χριστός είναι Γιαχβέ, είναι το συντριπτικώτερο και αποφασιστικώτερο κατά των αρνητών της Αγίας Τριάδος, και μάλιστα κατά των μαρτύρων του Ιεχωβά. Σχήμα 17χ 24 εκ. Μαλακό εξώφυλλο. 350 σελίδες. 50/ 25,00 € (50%)


ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΓΙΑΧΒΕ -ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΣΤΑΥΡΟΣ). Μελέτη για τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. 192 σελ. 20,00/ 12,00 € (40%)


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΕΡΙ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣ -ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΒΑΡΗ (ΑΣΤΗΡ 1960). Σπάνιο και δυσεύρετο βιβλίο για την Παύλεια θεολογία. Περιέχει: Η κριτική θεολογία και τα προβλήματα της Καινής Διαθήκης (Σχολή Τυβίγγης, Παύλος και Ελληνισμός Παύλος και Ιουδαισμός κλπ), Αι εν τη ερεύνη του Παύλου σύγχρονοι ροπαί (Παύλος και συγκρητισμός, Μυστηριακαί θρησκείαι και Καινή Διαθήκη κλπ), Κατευθύνσεις της ερεύνης κατά τας τελευταίας δεκαετηρίδας (Παύλος και εβραικός κόσμος, Παύλος και ελληνιστική οικουμένη κλπ). 303 σελ. 20/ 10,00 € (50%)


ΝΥΜΦΗ ΧΡΙΣΤΟΥ -ΚΩΣΤΑ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ. Βιβλική μελέτη περί Εκκλησίας. Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ, Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. 
191 σελ. 8,00 /6,00 € (25%)
Απόσπασμα από το βιβλίο:
ΝΟΜΟΣ ζωής της επιμέρους εκκλησίας Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: 
Ολόκληρη η Εκκλησία αφού αναγνωρίζει ως κεφαλή της τον ΧΡΙΣΤΟ, πρέπει και να αναγνωρίζει ως νομοθέτη της τον ΙΔΙΟ. Ατυχώς, και στο σημείο αυτό, υπάρχουν παρανοήσεις. Έτσι, συμβαίνει απλά μέλη του σώματος (της εκκλησίας) να κάνουν δικά τους καταστατικά και θεσπίζουν αρχές, ενώ μόνο ο Χριστός μπορεί μέσα στην εκκλησία να θεσπίζει νόμους. Ο Λόγος του Θεού, αυτός μόνος αποτελεί το Νόμο του Θεού για την Εκκλησία. Σε καμιά περίπτωση δεν θα ήταν Βιβλικό να κάνουμε λόγο για «Κοινωνία Εκκλησιών» σαν για μια επιτροπή ή οργάνωση εκκλησιαστική, που κανονίζει με διατάξεις ή κανονισμούς τη λειτουργία των Εκκλησιών. Αυτή, το ξέρομε (ή θα έπρεπε να το ξέρουμε καλά) την ρυθμίζει μόνο η Κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός, μέσα στην Κ. Διαθήκη. Και, μάλιστα, πολύ ξεκάθαρα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Αν θέλουμε να λειτουργούν καλά οι εκκλησίες, ας προσέχουμε τους εαυτούς μας καθώς και την ποιότητα των χριστιανών που δεχόμαστε ως μέλη τους. 
Ματθαίος 24: 45—51 : «Τίς λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησεν επί των υπηρετών αυτού, διά να δίδη εις αυτούς την τροφήν εν καιρώ ; (....) μακάριος ο δούλος εκείνος, Εάν δε είπη
ο κακός εκείνος δούλος εν τη καρδία αυτού, βραδύνει να έλθη ο κύριός μου, και αρχίσει να δέρη τους συνδούλους, να τρώγη δε και να πίνη μετά των μεθυόντων, θέλει ελθεί ο κύριος του δούλου εκείνου καθ’ ην ημέραν δεν προσμένει και καθ’ ην ώραν δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρίσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέσει μετά των υποκριτών...» .... Λένε πολλοί- αυτά είναι δογματικά θέματα, δεν είναι
αμαρτία, γι αυτό βλέπουμε γύρω μας εκκλησίες χωρισμένες από έλλειψη αγάπης, από φανατισμό και πολλά άλλα αίτια. Όμως ο Κύριος λέγει καθαρά την ποινή για όλους τους κακούς εργάτες που χωρίζουν τις εκκλησίες και δεν φείδονται του ποιμνίου : Το μέρος αυτών θα είναι με τους υποκριτές.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ; ΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ -M.BASILEA SCHLINK (ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ). Κριτική στο Ευαγγέλιο Υγείας και Ευημερίας. Κανονικά εξαντλημένο. Ανατυπώθηκαν μερικά αντίτυπα κατόπιν αδείας. 44 σελ. 3,00 / 1,50 € (50%)ΤΟ ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑ -ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΜΑΝΙΔΗ (ΔΟΜΟΣ). Το παρόν δοκίμιον αποτελεί συνέχειαν και ανάπτυξιν του άρθρου ημών Original Sin According to St. Paul, δημοσιευθέντος τω 1995 εν τω περιοδικώ "St. Vladimir's Seminary Quarterly", σκοπόν δε κυρίως έχει την έρευναν των δογματικών προϋποθέσεων αυτών προς την καθ' όλου κατεύθυνσιν της περί δόγματος και ηθικής αντιλήψεως της Ορθοδόξου και της Δυτικής Εκκλησίας, επί τω τέλει όπως υποδειχθούν σημειά τινά εις τα οποία παρεξέκλινεν η Δύσις εκ της διδασκαλίας της αρχαίας Εκκλησίας. 215 σελ. 15,00 €


ΒΙΒΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -ΤΟΜΟΣ Α -ΣΠΥΡΟΥ ΠΟΡΤΙΝΟΥ (ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ). Διάφορες βιβλικές μελέτες τεκμηριωμένες, από τον νομικό και εργάτη του Ευαγγελίου κ.Σπύρο Πορτινό. Περιέχει: Προς Φιλήμονα, Αυτοί που είπαν ΟΧΙ (Ήρωες της Βίβλου), Μακαρισμοί από τους ΨΑΛΜΟΥΣ. 120 σελ. 4,00 / 3,20 € (20%)

ΒΙΒΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -ΤΟΜΟΣ Β -ΣΠΥΡΟΥ ΠΟΡΤΙΝΟΥ (ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ). Διάφορες βιβλικές μελέτες τεκμηριωμένες, από τον νομικό και εργάτη του Ευαγγελίου κ.Σπύρο Πορτινό. Περιέχει: Η παντοδυναμία του Σταυρικού Αίματος του Ιησού Χριστού (Αντιτετελισμός)- Η βλασφημία του αντιτετελισμού και η συστηματικά μεθοδευμένη και οργανωμένη επίθεση κατά της τέλειας προσφοράς του Σταυρού εκ μέρους του Υιού του Θεού, Γενικές Αρχές Εκκλησιολογίας (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)-Δοκίμιο για τη θέση της Εκκλησίας στο χώρο κυρίως της Καινής Διαθήκης, Τα δέκατα (Εισαγωγή στο θέμα των απαρχών), Η Κυριακή (Το Σάββατο και η ημέρα της Κυριακής), Γενικές Αρχές Φιλοσοφίας της Εκκλησιαστικής Ιστορίας (Εισαγωγικές Σκέψεις). 125 σελ. 4,00 / 3,20 € (20%)ΓΙΕΣΟΥΑ -ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΗΣΟΥ -DWIGHT PRYOR (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ). Ποιός ήταν πραγματικά; Πώς είχε ανατραφεί και πως ζούσε; Ποια ήταν η κουλτούρα της εποχής του στο Ισραήλ, Ποια γλώσσα μιλούσε; Ακολουθούσε την Ιουδαϊκή θρησκεία και παράδοση; Πόσο Ιουδαϊκά είναι τα Ευαγγέλια; Τι σημαίνει το όνομα Γιεσούα; Ποιός ήταν ο Μεσσίας; Ποιοί ήταν οι Ραββίνοι και η διδασκαλία τους; Τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών; Τέτοιου είδους ερωτήματα που συνδέονται στενά με την κεντρική μορφή της Χριστιανικής πίστεως, απαντιούνται σε αυτό βιβλίο. 193 σελ. 12,00 / 10,00 € (16%)
ΘΕΣΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ -4 ΤΟΜΟΙ -ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΒΙΝΟΥ. Ο δύο πρώτοι τόμοι του κλασσικού έργου του Καλβίνου, πρωτεργάτη της Μεταρρύθμισης, που έχουν εξαντληθεί πολλά χρόνια, επανεκδόθηκαν print on demand σε πολύ περιορισμένο αριθμό αντίτύπων για λίγο χρονικό διάστημα για να εξυπηρετήσει όσους τον θέλουν για να έχουν ολοκληρωμένη τη τετράτομη σειρά. Μεγάλο Σχήμα. Α τόμος 320 σελ. Β τόμος 404 σελ. Γ τόμος 648 σελ. Δ τόμος 778 σελ. Ο Α τόμος και Β τόμος 26,00€. Κάθε τόμος Γ ή Δ 25,00 €/ 15,00 € (40%)


ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ -ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ- ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ (ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ 1991). Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Σ' ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ, ΞΕΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ: ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ,  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. 
Μεγάλο Σχήμα. 406 σελ. 20,00 / 14,00€ (30%)

Η ΑΛΗΘΙΝΗ "ΠΕΤΡΑ" ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΙΤΣΙΛΚΑ (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ). Η πίστη στη θεία φύση του Κυρίου. Αναίρεση με βάση τη Γραφή και τους Πατέρες του ισχυρισμού της Καθολικής Εκκλησίας για το πρωτείο του Πάπα. Κανονικά εξαντλημένο. Διαθέσιμο 1 αντίτυπο. 112 σελ. 
10,00 / 5,00€ (50%)


ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΑ -ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ (ΣΤΑΥΡΟΣ). Μελέτες κατά του Παπισμού. 100 σελ.  8,00€

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου