Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

St. Gregory of Nyssa: The Lord's Prayer, The Beatitudes (Ancient Christian Writers) -PAULIST PRESS

A monumental project which brings the English-speaking work key selections from the remarkable literature of early Christianity -- vertiable trasures of Christian faith and theology in superb translations. 210 pages. 
25,00 / 6,00 € (75%)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου