Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ -τ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΝΕΒΙΣΟΓΛΟΥ (ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ)

Το περιεχόμενον των κανονικών συλλογών των ιερών κανόνων εξαρτάται εκ των προσωπικών απόψεων εκείνων οι οποίοι αναλαμβάνουν κατά καιρούς την σύνταξιν αυτών. Η συγγραφή της ιστορικής εισαγωγής αποβλέπει αφενός μεν στη κάλυψη του κενού αυτού, αφετέρου να συμβάλλει στη κωδικοποίηση των ιερών κανόνων ως προς την τάξιν, τον αριθμόν και την αρίθμησιν αυτών.Εξετάζονται οι αποστολικοί κανόνες, οι κανόνες των οικουμενικών συνόδων, οι κανόνες των δεκα τοπικών συνόδων, ως και οι πατερικοί κανόνες οι εγκριθέντες επισήμως κατά το έτος 691 υπό της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου (κανών 2), ήτοι άπαντες οι κανόνες οι αποτελούντες το corpus canonum της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
Κανονικά εξαντλήμένο. Διαθέσιμα λίγα αντίτυπα. 
Σχήμα 17 χ 24 εκ. Σκληρόδετο. 653 σελ. 20,00 /10,00 € (50%)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου