Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

ΠΕΡΙ ΜΕΣΑΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑ (ΠΕΛΑΣΓΟΣ)

Ιστορική Μελέτη. Ο Ελληνισμός εν τω Βυζαντίω ειργάσθη και έδρασεν ως πρόμαχος του πολιτισμού, ως παράγων εκπολιτιστικός και ηγωνίσθη ανενδότως υπέρ της διασώσεως των αληθειών της αποκαλυφθείσης θρησκείας. Εάν ο Ελληνισμός έχη το δικαίωμα επί της ευγνωμοσύνης του πεπολιτισμένου κόσμου, το δικαίωμα τούτο αντιποιείται εξίσου ο του Βυζαντίου Ελληνισμός προς τον αρχαίον Ελληνισμόν, εάν μη ή μείζων, εστίν ίση προς ευγνωμοσύνην αυτού προς τον αρχαίον Ελληνισμόν. 70 σελ. 5,00 € /3,50 € (30%)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου