Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΓΡΑΦΩΝ -ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΗΓΟΡΗ)

Ιστορικόν, Εθνολογικόν, Αρχαιολογικόν, Θεολογικόν κλπ και Παν το εις βαθείαν κατανόησιν των Αγίων Γραφών εφικτόν βοήθημα. 
Σκληρόδετο. 1125 σελ. 65,00 / 48,00 € (26%)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου