Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ

Ο άνθρωπος ως θείον δημιούργημα. Περιεχόμενα: Οι θεμελιώδεις ανθρωπολογικαί πηγαί της Παλαιάς Διαθήκης, Καταγωγή και φύσις του ανθρώπου, Τα συστατικά του ανθρώπου, Αι εν τω ανθρώπω πνευματικαί δυνάμεις, Ο άνθρωπος ως ψυχοσωματική ενότης, Η θέσις του ανθρώπου εν τη δημιουργία και ο προορισμός αυτού. 
Μεγάλο Σχήμα. 358 σελ. 35,00 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου