Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ -ANDREW MURREY

Περιέχει: Το Πνεύμα και το αίμα, Το πλήθος αυτών που εξαγοράστηκαν με το αίμα, Η συγγένεια του αίματος με την ιεραποστολική προσπάθεια, Το αίμα του Σταυρού, Το αγιασμένο με αίμα θυσιαστήριο, "Τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως εν τω αίματι αυτού", Το αίμα του Αρνίου, "Όταν δω το αίμα", "Εξαγορασμένος εις τον Θεόν δια του αίματος", Το ράντισμα με το αίμα και η Τριάδα, Πλυμένοι με το αίμα Του. 
Κανονικά εξαντλημένο. Διαθέσιμα μερικά αντίτυπα. 
128 σελ. 6,00 / 5,00 € (17%)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου