Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)

Ο όρος «Εσωτερική Μεταμόρφωση» υποδηλώνει την Άνωθεν μεταφορά μας από την υλιστική αντίληψη που επιφέρει την ψευδαίσθηση της πολλαπλότητας στην πνευματική αντίληψη που μας κάνει συνειδητούς ως προς την Α-λήθεια της Ενότητας. Σειρά βιβλίων χριστιανικού εσωτερισμού ή μυστικισμού. 58 σελ. 5,00 / 2,50 € (50%)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου